• Số ký hiệu: 155/2020/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 2020-12-31
  • Ngày có hiệu lực: 2021-01-01
  • Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực

Nội dung: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2019

Xem văn bản gốc tại link

Xem tóm tắt tại link


Backlinks