VN30 Index

ref: Wikipedia, Timo

Overview

Danh sách 30 cổ phiếu trong rổ VN30: hsx | Rổ cổ phiếu VN30

Bên cạnh VN Index, HoSE đã lập và đưa vào sử dụng VN30-Index bắt đầu từ ngày 06/02/2012. Chỉ số này gồm 30 cổ phiếu được niêm yết trên sàn HoSE có giá trị vốn hóa thị trường cũng như thanh khoản cao nhất. Ví dụ, tính tới cuối phiên ngày 10/5/2022, nhóm 30 cổ phiếu này có tổng mức vốn hóa thị trường đạt hơn 3,5 triệu tỷ đồng, tương đương gần 70% tổng giá trị vốn hóa sàn HoSE. Giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên của nhóm 30 mã bluechip chiếm gần 40% tổng giá trị giao dịch của sàn.

Theo quy định, vào ngày thứ hai của tuần thứ tư tháng 1 và tháng 7 hàng năm, HSX sẽ thực hiện đổi rổ cổ phiếu của chỉ số VN30-Index.

VN30 được xem là chỉ số đại diện cho các cổ phiếu của doanh nghiệp có vốn hóa lớn, còn được gọi là cổ phiếu Bluechip

VN30 Equal Weight Index tracks the total performance of the top 30 large-cap, liquid stocks listed on the Ho Chi Minh City stock exchange. The index was developed by Phoenix Global Wealth Management in affiliation with S&P Dow Jones Indices.

Details


Tags

  1. topic.investment

Backlinks