Các loại thuế liên quan đến giao dịch chứng khoán ở Vietnam

ref: dnse, timo

Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng cổ phiếu

 • Khi phát sinh giao dịch trên thị trường chứng khoán tạo ra thu nhập, nhà đầu tư phải nộp thuế dựa trên khoản thu nhập đó.
 • Giao dịch bán chứng khoán sẽ phải chịu thuế 0,1% bất kể giao dịch đó lãi hay lỗ. Trong trường hợp này, chỉ có người bán chứng khoán là người phải chịu thuế.

vd:

 • Khi bán 1000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) phiên giao dịch ngày 27/10/2021 với giá 90.400 đồng/CP, số tiền thu được là 90.400.000 đồng. Như vậy số tiền chịu thuế trong giao dịch này là 0,1% x 90.400.000 = 94.000 đồng

Thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức

 • Loại thuế này phát sinh khi cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc bán chứng khoán nhận được từ việc chia thưởng, chia cổ tức
 • Nhà đầu tư phải chịu 5% thuế thu nhập cá nhân trên tổng thu nhập nhận được theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP
 • Khi đó, công ty niêm yết (vd: SSI) chỉ trả 95% cho cổ đông và thay mặt Cục thuế giữ lại 5% cho việc thu thuế thu nhập cá nhân từ việc nhận cổ tức tiền mặt. Sau đó, Cục thuế sẽ tiến hành thu thuế từ công ty niêm yết.

vd 1:

 • Cổ phiếu NTC trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 50%, tương đương với 5.000 đồng/ cổ phiếu. Nếu bạn đang sở hữu 1000 cổ phiếu NTC, thì tổng số tiền cổ tức bạn nhận được là: 1.000x 5.000 = 5 triệu đồng. Theo quy định, Ủy ban chứng khoán sẽ thu của bạn phần thuế thu nhập là: 5.000.000 x 5% = 250.000 đồng

vd 2:

 • Khách A nắm giữ 1k cp T. Sau sự kiện chia cổ tức, A nhận cổ tức bằng 100 cp. Vậy khách A nắm giữ tổng cộng 1100 cp T. Xem tiếp cách tính thuế TNCN tại tcbs.

Thuế thu nhập cá nhân từ thừa kế chứng khoán

 • Khi được thừa kế chứng khoán, số thuế thu nhập cá nhân phải nộp bằng "thu nhập tính thuế" nhân với thuế suất 10%. Trong đó, "thu nhập tính thuế" từ thừa kế là phần giá trị tài sản nhận thừa kế lớn hơn 10 triệu đồng cho mỗi lần nhận.

Phí lưu ký chứng khoán

 • Lưu ký chứng khoán là hoạt động nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao và ghi nhận sở hữu chứng khoán trên hệ thống tài khoản tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (viết tắt là VSD) nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích liên quan đến chứng khoán của người sở hữu.
 • Theo thông tư 101/2021/TT-BTC, phí lưu ký chứng khoán hiện đang là 0,27 VND/1 cổ phiếu/tháng.

Tags

 1. topic.investment
 2. cat.tut

Backlinks