VNIndex

ref: finhay, gomoney

Overview

VNIndex là một chỉ số thị trường được tổng hợp và tính toán dựa trên sự biến động giá mỗi ngày của tất cả các công ty đang được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh – sàn HoSE.

Details

Vào ngày 28/07/2000, sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh được lên sóng và tổ chức phiên giao dịch lần đầu đầu tiên. Chính vì vậy, đây được coi là ngày cơ sở, mốc đánh dấu quan trọng thể hiện sự ra đời chính thức của thị trường chứng khoán ở Vietnam.


Tags

  1. topic.investment

Backlinks