• Số ký hiệu: 10945/BTC-TCT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Bộ Tài Chính
  • Ngày ban hành: 2010-08-19
  • Ngày có hiệu lực: N/A
  • Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực

Nội dung: Công văn về việc thuế TNDN đối với việc chia lợi tức

Xem văn bản gốc tại link


Backlinks