Reading 2022-07-26

Metadata

 • Ref:: Việt Nam phong tục
 • Title:: Việt Nam phong tục
 • Author:: Phan Kế Bính
 • Year of publication:: 1915
 • Category:: Book
 • Topic::
 • Related::

Notes from reading

Nguồn: Việt Nam phong tục / IX. TANG MA

 • Đàm.— Sau đại tường hai tháng, chọn một ngày làm lễ trừ phục, gọi là đàm tế. Bấy giờ mới bỏ hết đồ tang phục, mà mặc các sắc phục thường.
 • Sự báo hiếu cho cha mẹ, ai không muốn hết lòng hết sức. Nhưng cứ như tục ta thì phiền văn quá thể, ăn uống lôi thôi, làm cho nhiều người khổ sở vì tục.
 • Tuy vậy, mỗi nước có một phong tục riêng, mà tục nước ta thì quen theo đã lâu, chưa có thể bỏ tục mình mà theo ngay tục khác được. Nhưng tưởng nên nghĩ cách nào cho tiện mà giảm bớt phiền văn.
 • Bây giờ cũng đã nhiều người giảm bớt rồi, nhưng cái tục bó buộc, còn nhiều người biết tục dở mà chưa bỏ được.

Nguồn: Việt Nam phong tục / XXXII.— CÁC VIỆC KIÊNG KỊ

 • Xem các sự kiêng kỵ của ta, thực là lắm sự nực cười, không có nghĩa lý gì, mà tục cứ thấy kiêng thì kiêng chớ không ai hiểu bởi cớ làm sao cả.
 • Những sự nên kiêng thế nào cho khỏi ngu dốt, kiêng thế nào cho khỏi yếu đau, kiêng thế nào cho khỏi nghèo hèn, kiêng thế nào cho khỏi nhục nhân cách, thì không mấy người tìm cách mà kiêng, đi kiêng những điều vụn vặt, những sự vu vơ, nào kiêng ngày kiêng tháng, nào kiêng đứng kiêng ngồi, nào kiêng ăn kiêng mặc, nào kiêng cười kiêng nói, kiêng cả đến ra ngõ gặp gái, kiêng cả đến sáng sớm đòi nợ, sao mà kiêng lắm điều lạ lùng làm vậy?
 • Thôi nói qua mấy điều, đủ biết là tính mình tin nhảm, thực là lý tưởng trẻ con.

Nguồn: hoavienvinhhang

 • Việc để tang ở nước ta chia ra đại tang và tiểu tang. Về tiểu tang có 4 bậc, đại tang chỉ có một bậc. Đại tang và tiểu tang gồm tất cả 5 bậc, gọi là ngũ phục.
 • Đại tang: để tang 3 năm, trên thực tế, người ta chỉ để đại tang có 27 tháng.
  • Đại tang dành cho con để tang cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi, nàng dâu để tang cha mẹ chồng, vợ để tang chồng, cháu đích tôn thừa trọng (thay cha khi cha mất) để tang ông bà, và chắt thừa trọng (thay cha và ông khi cha và ông đều mất) để tang cụ ông cụ bà.
 • Tiểu tang
  • Cơ niên: để tang một năm
  • Đại công: để tang 9 tháng
  • Tiểu công: để tang 5 tháng
  • Ti ma: để tang 3 tháng

Nguồn: thaplongtho

 • Lễ xả tang thường hay được biết đến với tên gọi khác là cúng mãn tang. Một buổi lễ được tiến hành với mục đích thông báo cho mọi người về việc hết thời gian để tang của gia đình đối với người đã mất.
 • xả tang không phải là tục lệ của Phật giáo mà bắt nguồn từ tư tưởng của Nho giáo Trung Quốc