DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFVND)

Overview

Fund's documents

Product summary

  • Bạn cứ hiểu đơn giản thế này, đây là 10-20 công ty tốt nhất mà Nước ngoài họ đã nghiên cứu, và mua gần hết cổ phần (room) mà họ được phép mua. Bạn mua Diamond là bạn mua theo tây đó, đây toàn là những công ty thật sự tốt đã được tây họ nghiên cứu kỹ rồi. 1

Tags

  1. topic.investment

Footnotes

  1. VWA community discussion˄


Backlinks