Anfin

Overview

Anfin là ứng dụng đầu tư chứng khoán chỉ từ 10.000 đồng.

Unique selling point (USP): cho phép mua cổ phiếu/chứng chỉ quỹ lô lẻ (phân đoạn, a.k.a. fractional share).

Fees

Với mô hình kinh doanh dành cho cổ phiếu phân đoạn, Anfin đứng tên thay cho người dùng khi lưu ký cổ phiếu. Anfin thực hiện giao dịch mua, bán chứng khoán trên tài khoản chứng khoán của Anfin mở tại Công ty CP Chứng khoán VNDirect.

Anfin tính phí giao dịch 0.15% như các cty chứng khoán khác ở Vietnam.

Anfin miễn phí nạp/rút tiền.

Regulations

Không tìm thấy tài liệu giải thích việc Anfin quản lý và bảo vệ tiền của người dùng như thế nào.

Có vẻ Anfin chỉ là giao diện frontend để người dùng mua cổ phiếu tại VNDirect. Nên phần backend và khung pháp lý hoàn toàn dựa trên VNDirect.

My thoughts

 • Mình nghĩ đối với thị trường Vietnam thì USP của Anfin không có ý nghĩa. Vì mệnh giá 1 cổ phiếu ở Vietnam thấp chứ không cao như thị trường US khi mệnh giá của 1 cổ phiếu có thể rất cao (vd GOOGL giá 2,359.50 USD).
 • Dù mình không thấy hứng thú với những gì Anfin cung cấp so với các công ty môi giới chứng khoán khác, nhưng mình đánh giá cao việc Anfin đã công bố minh bạch về phí và quyền của người dùng
  • Người dùng không thể chuyển nhượng cổ phiếu của mình ra khỏi app Anfin. Muốn rút vốn, chỉ có thể bán cổ phiếu 1
  • Người dùng không đứng tên trực tiếp sở hữu cổ phiếu mà phải thông qua Anfin 2
  • Quyền của nguòi dùng khi sở hữu cổ phiếu thông qua Anfin 3
   • Quyền người dùng được hưởng
    • mua/bán cổ phiếu
    • quyền lợi cổ đông: nhận cổ tức (tiền mặt hoặc cổ phiếu)
   • Quyền người dùng không được hưởng
    • quyền biểu quyết
    • quyền chuyển nhượng cổ phiếu sang cho người khác hoặc công ty chứng khoán khác
    • quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

Tags

 1. topic.investment

Footnotes

 1. https://www.anfin.vn/cau-hoi-thuong-gap-anfin/toi-co-the-chuyen-nhuong-co-phieu-cua-minh-ra-khoi-app-anfin-khong˄

 2. https://www.anfin.vn/cau-hoi-thuong-gap-anfin/anfin-thuc-hien-luu-ky-co-phieu-phan-doan-nhu-the-nao˄

 3. https://www.anfin.vn/cau-hoi-thuong-gap-anfin/quyen-so-huu-co-phieu-khi-giao-dich-voi-anfin˄


Backlinks