Pháp lý tiền mã hóa ở Việt Nam năm 2022

ref: coin68

Theo khoản 6 điều 1 Nghị định số 80/2016/NĐ-CP thì: "Bitcoin hoặc nói rộng ra là các đồng tiền mã hóa khác không được xem là tiền, nên không thể dùng làm phương tiện thanh toán."

Ngân hàng Nhà nước cũng có Chỉ thị 02/CT-NHNN cấm ngân hàng và tổ chức tín dụng xử lý giao dịch liên quan đến crypto. Nghĩa là bạn không thể mua bán crypto với ngân hàng, ngân hàng cũng không thể cung cấp dịch vụ liên quan đến crypto.

Việt Nam chưa có luật cấm đầu tư tiền mã hóa. Nên việc bạn giao dịch BTC, mua bán tiền mã hóa hay đầu tư vào các đồng BTC, ETH,.. vẫn không vi phạm pháp luật. Nhưng luật không cấm cũng có nghĩa là chưa có quy định pháp lý để bảo vệ nhà đầu tư crypto.


Tags

  1. topic.cryptoasset
  2. cat.read