VNDIAMOND Index

ref: Vietdata, Dragon Capital

Overview

Danh sách 100 cổ phiếu trong rổ VNDIAMOND: hsx | Rổ cổ phiếu VNDIAMOND

VNDIAMOND Index, a capitalization-weighted index, comprising companies listed on HCMC Securities Exchange (HOSE) which satisfy the index criteria of market capitalization, liquidity, P/E ratio, foreign ownership limit (FOL) and other selected criteria as stipulated. This Index is formed by HOSE in compliance with the current statutory provisions.

Với VN Diamond, số lượng cổ phiếu thành phần là 10-20 cổ phiếu, giới hạn tỷ trọng vốn hóa 15% với cổ phiếu đơn lẻ và 40% với nhóm cổ phiếu ngành. Tính ưu tiên được xem xét theo FOL (tỷ lệ sở hữu của nước ngoài) cao nhất, tiếp đến là giá trị vốn hóa mà nước ngoài có thể mua thấp nhất và giá trị giao dịch bình quân lớn nhất. Chỉ số cơ sở là 1.000 điểm.

Để có tư cách tham gia vào rổ chỉ số VN Diamond, cổ phiếu phải thuộc VN Allshare, vốn hóa thị trường tối thiểu 5.000 tỷ đồng, giá trị giao dịch khớp lệnh tối thiểu 15 tỷ đồng, FOL tối thiểu 95%, giá trị vốn hóa mà nước ngoài còn có thể mua tối đa 500 tỷ đồng. Nếu không đủ 50 cổ phiếu thỏa điều kiện thì sẽ xem xét lựa chọn cổ phiếu theo giá trị vốn hóa giảm dần đến đủ 50 cổ phiếu.

vn-diamond-index

Việc xây dựng VN Diamond là một trong những phương án giúp thu hút vốn từ khối ngoại. HoSE cũng đang dự kiến xây dựng một sản phẩm khác là chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết (NVDR). Trong khi đó, Ủy ban Chứng khoán cũng có đề xuất nới room ngoại.

Details

My thoughts

Notes on 2022-06-20

  • VN DIAMOND index consists of 18 companies, in which 10 of them are also part of the VN30 Index. Check my spreadsheet for details.

Tags

  1. topic.investment

Backlinks