Khi nào có thể bán chứng khoán ở Vietnam để hòa vốn?

Câu hỏi:

 • Khi áp các loại thuế giao dịch chứng khoán Vietnam (xem thêm), chứng khoán tăng tối thiểu bao nhiêu thì có thể bán để hòa vốn? Tương tự nếu đặt hạn mức chốt lời là X%?

Trả lời:

 • Click here để xem và thử nghiệm bảng tính đơn giản.
 • Tối thiểu chứng khoán chỉ cần tăng 7/1000 thì có thể bán để hòa vốn.

Các cổ phiếu trong danh mục giảm xuống giá sàn trong bao nhiêu ngày liên tiếp thì mất hết phần lợi nhuận tạm tính?

Câu hỏi

 • Các cổ phiếu trong danh mục giảm xuống giá sàn trong bao nhiêu ngày liên tiếp thì mất hết phần lợi nhuận tạm tính? Giả thiết lợi nhuận tạm tính là 25%. Biên độ dao động của giá cổ phiếu trên sàn HOSE là 7%.

Trả lời:

 • Giá trị danh mục ban đầu: A0A_0
 • Giá trị danh mục vào ngày hiện tại: A=A0(1+25%)A = A_0(1+25\%)
 • Giá trị danh mục vào ngày N (trong tương lai): An=A(17%)nA_n = A(1-7\%)^{n}
 • Khi mất hết lợi nhuận tạm tính thì An=A0A_n = A_0
 • Giải phương trình này được n=3n = 3, nghĩa là cổ phiếu giảm sàn liên tục 3 ngày thì mất hết lợi nhuận tạm tính. Check solution on symbolab.

Tags

 1. topic.investment
 2. cat.tut