Reading 2021-08-31

Metadata

  • Ref:: Luat Duong Gia
  • Title:: Chung cư sở hữu 50 năm là gì? Phân biệt với chung cư sở hữu lâu dài?
  • Author:: Nguyễn Văn Dương
  • Year of publication:: 2021
  • Category:: Blog
  • Topic:: #topic.investment

Notes from reading

Quyền sở hữu của người dân đối với chung cư sẽ ít hơn quyền sở hữu đối với nhà đất

Chung cư sở hữu 50 năm theo Luật đất đai năm 2013 hiện hành thì chỉ được sử dụng trong vòng 50 năm kể từ khi chủ đầu tư bàn được Nhà nước giao đất. Riêng với căn hộ chung cư sẽ chuyển qua đất ở, được phép sử dụng lâu dài và cấp sổ hồng khi chủ nhà thanh toán đầy đủ tiền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

  • Chung cư có sổ hồng 50 năm là loại có đầy đủ đặc điểm của chung cư có thời hạn sở hữu vĩnh viễn. Tuy nhiên, sau 50 năm hiện hữu nếu chung cư đó vẫn còn sử dụng được thì sổ hồng đó tiếp tục được gia hạn sử dụng.

  • Chung cư 50 năm theo hợp đồng thuê như dạng condotel và officetel là loại cũng được sở hữu trong vòng 50 năm nhưng khi hết hạn thuê thì coi như chấm dứt và không được đền bù gì. Rất khó thế chấp để vay ngân hàng, khi mua ngân hàng cũng không hỗ trợ cho vay, nếu có thì đó là chính ngân hàng phát triển dự án đó. Loại chung cư này thường rất khó có quyền đăng ký hộ khẩu thường trú mà chỉ được đăng ký dạng tạm trú. Tuy nhiên với loại chung cư thuê này thì chung cư sẽ không bị tăng giá thuê trong 50 năm.