Reading 2021-12-14

Metadata

  • Ref:: Christy Le
  • Title:: Lựa chọn của con
  • Author:: Christy Le
  • Year of publication:: 2021
  • Category:: Blog
  • Topic::

Notes from reading

muốn con noi gương mình, trước hết mình phải sống cuộc đời mình thật sự hạnh phúc. Nó chỉ muốn giống mình khi thấy cuộc đời mình là đáng sống

Trẻ con học từ con người của bạn nhiều hơn là từ những điều bạn dạy
Children learn more from what you are than from what you teach


Vô tình đọc thấy 1 góc nhìn lạc quan về giáo dục mà tôi muốn giới thiệu với Bố Mẹ của mình. Đôi khi chợt nghĩ rằng cuộc sống thật thiếu màu sắc khi người nhà thường nhìn nhận sự việc dưới lăng kính thiên về sắc xám và khá tiêu cực.