• Số ký hiệu: 111/2013/TT-BTC
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Tài Chính
  • Ngày ban hành: 2013-08-15
  • Ngày có hiệu lực: 2013-10-01
  • Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực

Nội dung: Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

Xem văn bản gốc tại link


Backlinks