Người Việt ra đi vì khó sống tử tế trên chính đất nước mình

ref: fb

Notes

Người Việt không có truyền thống khám phá, thám hiểm các vùng đất khác. Việt Nam có bờ biển dài, nhưng lịch sử 4.000 năm người Việt chỉ quanh quẩn ven bờ.

Người Việt chỉ ra đi khi không thể tồn tại, sống được tại quê nhà.

Sau khi "giải phóng" người Việt không thể sống được ngay chính trên quê hương của mình. Lịch sử của người Việt không thể 'không có trí nhớ' trong việc này. Lịch sử của người Việt không thể không nhắc nhớ nhau về từ "thuyền nhân".

Không quên để thấy đau thương của một dân tộc. Không quên để trong tương lai không lặp lại. Đừng rửa sạch lịch sử.

Họ ra đi bởi hy vọng tìm cuộc sống tốt hơn, không phải trên quê hương.

Nền giáo dục nửa quốc dân (bởi phải đóng tiền) nhiều khiếm khuyết dường như chỉ dành cho người nghèo. Bởi người có kinh tế thường cho con học trường tư, trường quốc tế.

Đảng lãnh đạo toàn diện dân tộc Việt Nam nói, "Tất cả vì con em của chúng ta". "Con em chúng ta" trước đây, được ưu tiên suất nhà nước, được xuất khẩu... giờ thì con chúng ta nhờ có tiền có thể chọ học trường quốc tế, đi du học... Đảng không dại gì nói rõ, "còn con em chúng nó thì mặc kệ".


Children
  1. Archive

Tags

  1. cat.read

Backlinks