• Số ký hiệu: 103/2014/TT-BTC
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Tài Chính
  • Ngày ban hành: 2014-08-06
  • Ngày có hiệu lực: 2014-10-01
  • Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực

Nội dung: Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

Xem văn bản gốc tại link


Backlinks