VNMidcap Index

ref: finhay

Overview

Danh sách 70 cổ phiếu trong rổ VNMidcap: hsx | Rổ cổ phiếu VNMidcap

VNMidcap là chỉ số đo lường biến động giá của khoảng 70 cổ phiếu dạng vừa, sắp xếp theo thứ tự tính thanh khoản và vốn hóa. Nếu chỉ số VNindex hay VN30 dùng đánh giá các cổ phiếu có vốn hóa lớn, tính thanh khoản cao thì VNMidcap sẽ giúp nhà đầu tư có cái nhìn rõ hơn về các mã cổ phiếu hạng trung (hạng 2).

Details

HOSE là đơn vị chịu trách nhiệm sàng lọc và lựa chọn mã cổ phiếu hạng trung vào mã VNMidcap. Với các tiêu chí sàng lọc cụ thể:

  • Tiêu chí 1: Sàng lọc dựa trên tư cách cổ phiếu, đáp ứng 2 yêu cầu sau:
    • Cổ phiếu có thời gian niêm yết trên sàn HOSE tối thiểu từ 3-6 tháng với mã cổ phiếu nằm trong top 5 vốn hóa thị trường.
    • Cổ phiếu không vi phạm các quy định, không nằm trong đối tượng bị cảnh cáo, kiểm soát hoặc cấm / ngừng giao dịch.
  • Tiêu chí 2: Tỷ lệ chuyển nhượng Free Float >= 10%. Tuy nhiên, tỷ lệ Free Float >= 5% áp dụng cho trường hợp 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn, chi phối thị trường.
  • Tiêu chí 3: Mức thanh khoản của mã cổ phiếu >= 0.05%.
  • Tiêu chí 4: Giới hạn tỷ trọng vốn hóa 10%.

Tags

  1. topic.investment

Backlinks