• Số ký hiệu: 78/2014/TT-BTC
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Tài Chính
  • Ngày ban hành: 2014-06-18
  • Ngày có hiệu lực: 2014-08-02
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực

Nội dung: Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Xem văn bản gốc tại link


Backlinks