Reading 2021-10-04

Metadata

Notes from reading

ETF được giao dịch như một cổ phiếu thông thường trên sàn HOSE. Do đó muốn mua bán ETF việc mở tài khoản giao dịch tại một công ty chứng khoán là điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, các bạn phải lựa chọn rất kỹ vì mỗi công ty chứng khoản chỉ có thể giao dịch một số ETF nhất định. VD có thể giao dịch cả 7 Quỹ trên là SSI, BVSC, Maybank Kim Eng, VNDirect,… Nhưng cũng có một số Cty chỉ giao dịch được một số quỹ như CTS chỉ giao dịch (4/7 quỹ là 2 quỹ của Dragon E1VFVN30 + FUEVFVND, 2 quỹ SSIAM là FUESSVFL và FUESSV50). Do đó nếu đã có tài khoản ở 1 công ty chứng khoán nhưng chưa giao dịch được loại ETF bạn mong muốn thì xác định là phải đổi sang công ty khác nhé., không có lựa chọn nào khác.

ETF được giao dịch như một cổ phiếu thông thường trên sàn HOSE. Do đó muốn mua bán ETF việc mở tài khoản giao dịch tại một công ty chứng khoán là điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, các bạn phải lựa chọn rất kỹ vì mỗi công ty chứng khoản chỉ có thể giao dịch một số ETF nhất định. VD có thể giao dịch cả 7 Quỹ trên là SSI, BVSC, Maybank Kim Eng, VNDirect,… Nhưng cũng có một số Cty chỉ giao dịch được một số quỹ như CTS chỉ giao dịch (4/7 quỹ là 2 quỹ của Dragon E1VFVN30 + FUEVFVND, 2 quỹ SSIAM là FUESSVFL và FUESSV50). Do đó nếu đã có tài khoản ở 1 công ty chứng khoán nhưng chưa giao dịch được loại ETF bạn mong muốn thì xác định là phải đổi sang công ty khác nhé., không có lựa chọn nào khác.

Trên lý thuyết, Thanh khoản càng cao, các bước giá mua bán càng nhiều, NĐT càng dễ chọn giá mua và giá bán để tối ưu lợi nhuận. Thanh khoản càng thấp thì bước giá càng ít, NĐT càng có ít lựa chọn giá mua, giá bán hơn.

Thời gian giao dịch: ETF được giao dịch như 1 cổ phiếu do đó phải tuân thủ thời gian giao dịch trên sàn HOSE. Khi đó, mua ETF thì phải đợi đến cuối giờ chiều ngày T+2 số lượng CCQ mới về tài khoản chứng khoán và bán ETF cũng vậy, tiền bán về tài khoản là T+2. Do đó trường hợp NĐT bán ETF nhưng rút tiền sớm hơn, nhà đầu tư phải sử dụng dịch vụ ứng trước tiền bán hay nói cách khác là vay từ công ty chứng khoán và phải trả phí cho dịch vụ này tương đương lãi suất cho vay.

Khi cùng mô phỏng 1 chỉ số, vd VN30, tiêu chí nào để lựa chọn chứng chỉ quỹ etf phù hợp?

  • total expense ratio
  • thanh khoản
  • mức giá của quỹ
  • mức độ chênh lệch với chỉ số (Tracking Error)