• Số ký hiệu: 153/2020/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 2020-12-31
  • Ngày có hiệu lực: 2021-01-01
  • Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực

Nội dung: quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế thay thế Nghị định 163/2018 NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2018/NĐ-CP

Xem văn bản gốc tại link

Xem tóm tắt tại link


Backlinks