Reading 2021-08-11

Metadata

  • Ref:: fb
  • Title:: Quy định thuế thu nhập cá nhân ntn đối với crypto assets?
  • Author::
  • Year of publication:: 2021
  • Category:: Blog
  • Topic:: #topic.cryptoasset

Notes from reading

Một số nước như Việt Nam thì đi ngay vào việc xác định hành vi nộp thuế mà không hướng tới bản chất đối tượng nộp thuế nên đã tới đã không có khả năng tiếp cận được với tiền điện tử. Thậm chí một số cơ quan quản lý liên tục quên mất mối quan hệ giữa tiền tệ là phương tiện thanh toán với tiền tệ là tài sản. Khi bạn phủ định phương tiện thanh toán bạn vẫn phải xếp nó vào tài sản thì bạn mới có khả nhìn thấy nó để theo dõi.

Cơ quan thuế VN rất muốn đánh thuế và xác định đối tượng chịu thuế là hoạt động mua bán, chuyển nhượng tiền kỹ thuật số. Rất li kì, ở Bến Tre đã diễn ra việc này, tuy nhiên Toà án Bến Tre đã huỷ bỏ quyết định truy thu thuế của Chi cục trưởng thuế trên cơ sở tiền kỹ thuật số (tiền ảo, tài sản ảo) không có căn cứ pháp lý để xác định là tài sản hay hàng hoá để đánh thuế. Từ bản án này, Toà đã gọi tên một số văn bản của Tổng Cục thuế cho rằng hoạt động mua bán tiền ảo là hoạt động kinh doanh thương mại, em không phân tích thêm nhưng có thể thấy view của cơ quan thuế là rất rõ ràng. Mọi người có thể tham khảo bản án tại link


Backlinks