• Số ký hiệu: 132/2020/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 2020-11-05
  • Ngày có hiệu lực: 2020-12-20
  • Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực

Nội dung: Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Xem văn bản gốc tại link

Xem tóm tắt tại link

So sánh Nghị định 20/2017 và Nghị định 132/2020 tại link